Integritets- policy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och skyddar personuppgifter som samlas in i samband med vår verksamhet.

 
Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss via vår webbplats, e-post eller telefon. Vi kan även samla in personuppgifter från tredje part, såsom sociala medier och andra offentliga källor.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, hantera och besvara dina förfrågningar, samt för marknadsföringsändamål. Vi kan också använda personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att skydda våra rättigheter.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för, eller så länge som krävs enligt lag.

 

Delning av personuppgifter

Vi delar personuppgifter endast med tredje part om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller om det krävs enligt lag.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter, samt att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

 

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förlust eller förstörelse.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar angående vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på följande adress:

Boxxy AB (org. nr 559300-4095)
Tulegatan 34
113 53 Stockholm
Sweden

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar publiceras här på vår hemsida. 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-07

 

Undrar du hur vi hanterar cookies?

Läs mer här: Cookie policy

Marknadens modernaste passerlösning för din fastighet.

Hör av dig för ett förslag på hur du kan modernisera din fastighet till nästa generations passerlösning som är betydligt mer kostnadseffektiv och kräver mindre adminstration än något annat system på marknaden!

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.